Skip to content

Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office III Facebook Post: Adolescent Reproductive Health (ARH) Training for 4Ps’ select Youth Beneficiaries

Courtesy: DSWD FO 3


 

“Nitong November 20, ginanap ang pagtatapos sa Adolescent Reproductive Health (ARH) Training ng mga piling kabataang benepisyaryo ng 4Ps mula sa Olongapo City, Zambales.

Nilalayon ng training na ito na maturuan ang mga kabataan tungkol sa sekswal at kalusugang reproduktibo para sa ligtas na pagdedesisyon sa buhay, hindi madala sa peer pressure, at mabawasan ang dami ng school dropout, maagang pagbubuntis/pagkamagulang, at babaan ang dami ng kaso ng Human Immunodeficiency Viruses (HIV) at iba pang Sexually Transmitted Infections (STI).

Naging posible ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pakikipagugnayan ng DSWD Region 3 sa Consuelo Foundation and ACTION Inc.

#DSWDMayMalasakit
#DSWDGitnangLuzon

Sa serbisyong puso ang sentro, pag-unlad ay sigurado!”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *