0.00 (0 Rating)

Adolescent Reproductive Health

Categories: Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum
Reviews

About Course

Introduction


Ang Adolescent Reproductive Health o ARH course ay naglalayon na ituro sa mga kabataan na ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa adolescent sexuality at reproductive health ang unang hakbang para magkaroon ng tamang desisyon. Ang course na ito ay may 29 Lessons. Bawat lesson ay tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kapag nagsimula ka sa lesson na ito, maaari mo itong ma-access sa loob ng isang buwan. Nangangailangan ito ng internet connection para mapanood ang mga videos. Kung nais na mag-enroll sa training pero walang internet, maaaring send-an kami ng personal na mensahe sa actionelearningcorner@gmail.com para…

Introduction


Ang Adolescent Reproductive Health o ARH course ay naglalayon na ituro sa mga kabataan na ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa adolescent sexuality at reproductive health ang unang hakbang para magkaroon ng tamang desisyon. Ang course na ito ay may 29 Lessons. Bawat lesson ay tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kapag nagsimula ka sa lesson na ito, maaari mo itong ma-access sa loob ng isang buwan. Nangangailangan ito ng internet connection para mapanood ang mga videos. Kung nais na mag-enroll sa training pero walang internet, maaaring send-an kami ng personal na mensahe sa actionelearningcorner@gmail.com para magawan namin ng paraan ang iyong pangangailangan.  

Course Objectives


Sa pagtatapos ng ARH course, ang isang mag-aaral o kabataan na nakatapos ay inaasahang matututunan ang mga sumusunod:
 1. Maraming challenges at nakalilito ang pinagdadaanan ng isang adolescent lalo na sa usapin ng sexuality at reproductive health. Kaya bago mag-desisyon, ang unang hakbang ay ang paghahanap ng tamang impormasyon; at
 2. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa adolescent sexuality and reproductive health dahil ang lahat ng gagawin mo sa iyong reproductive health ngayon ay may impact sa iyong hinaharap, mag-a-asawa ka man o magiging single for the rest of your life!

About the instructor

Course Curriculum

Introduction
Magkakilanlan muna tayo bago tayo magsimula sa ARH Lessons.

 • Ilang Paalala Bago Magsimula!
 • Mensahe mula sa Consuelo Foundation
  3:11
 • Ipakilala ang iyong sarili!

Lesson 1: It All Begins Here

 • Lesson 1: It All Begins Here (Video 1)
  1:54
 • Quiz for Lesson 1
 • Lesson 1: It All Begins Here (Video 2)
  4:02

Lesson 2: Health is Wealth

 • Quiz # 1
 • Lesson 2: Health is Wealth (Video)
  00:00:00

Lesson 3: Fun with Anatomy

 • Quiz for Lesson 3: Fun with Anatomy
 • Lesson 3: Fun with Anatomy (Video)
  00:16:19

Lesson 4: The Total You

 • Lesson 4: The Total You (Video 1)
  1:38
 • Quiz for Lesson 4
 • Lesson 4: The Total You (Video 2)
  00:00:00

Lesson 5: Role Playing

 • Lesson 5: Role Playing (Video 1)
  3:41
 • Quiz for Lesson 5
 • Lesson 5: Role Playing (Video 2)
  00:00:00

Lesson 6: Same-sex Attraction

 • Lesson 6: Same-sex Attraction (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 6
 • Lesson 6: Same-sex Attraction (Video 2)
  00:00:00

Lesson 7: Seek and You will Find

 • Lesson 7: Seek and You will find (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 7
 • Lesson 7: Seek and You will find (Video 2)
  00:00:00

Lesson 8: Changes

 • Lesson 8: Changes (Video)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 8

Lesson 9: He Says, She Says

 • Lesson 9: He Says, She Says (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 9
 • Lesson 9: He Says, She Says (Video 2)
  00:00:00

Lesson 10: Rediscovering Yourself

 • Lesson 10: Rediscovering Yourself (Video 1)
  00:00:00
 • Banig ng Buhay
 • Lesson 10: Rediscovering Yourself (Video 2)
  00:00:00

Lesson 11: Relationship Matrix

 • Lesson 11: Relationship Matrix (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 11
 • Lesson 11: Relationship Matrix (Video 2)
  00:00:00

Lesson 12: Family Connections

 • Lesson 12: Family Connections (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 12
 • Lesson 12: Family Connections (Video 2)
  00:00:00

Lesson 13: Bridging the Distance

 • Lesson 13: Bridging the Distance (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 13
 • Lesson 13: Bridging the Distance (Video 2)
  00:00:00

Lesson 14: Stand By Me

 • Lesson 14: Stand By Me (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 14
 • Lesson 14: Stand by Me (Video 2)
  00:00:00

Lesson 15: Could it be I’m Falling in Love?

 • Lesson 15: Could It Be I’m Falling In Love? (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 15
 • Lesson 15: Could It Be I’m Falling In Love? (Video 2)
  00:00:00

Lesson 16: The Dating Scene

 • Lesson 16: The Dating Scene (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lessons 16
 • Lesson 16: The Dating Scene (Video 2)
  00:00:00

Lesson 17: Point of No Return

 • Lesson 17: Point of No Return (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 17:Point of No Return
 • Lesson 17: Point of No Return (Video 2)
  00:00:00

Lesson 18: Refusal

 • Quiz for Lesson 18
 • Lesson 18: Refusal (Video)
  00:00:00

Lesson 19: Too Early

 • Quiz for Lesson 19: Too Early
 • Lesson 19: Too Early
  00:00:00

Lesson 20: Abortion in the Philippines

 • Lesson 20: Abortion in the Philippines (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 20
 • Lesson 20: Abortion in the Philippines (Video 2)
  00:00:00

Lesson 21: Making a Stand

 • Lesson 21: Making a Stand (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 21: Making a Stand
 • Lesson 21: Making a Stand (Video 2)
  00:00:00

Lesson 22: Looks Can Be Deceiving

 • Quiz: Lesson 22 Looks Can Be Deceiving
 • Lesson 22: Looks Can be Deceiving
  00:00:00

Lesson 23: The Invisible Threat

 • Quiz for Lesson 23
 • Lesson 23: The Invisible Threat (Video)
  00:00:00

Lesson 24: ABC of Prevention

 • Lesson 24: ABC of Prevention
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 24

Lesson 25: Unwelcome

 • Quiz for Lesson 25
 • Lesson 25: Unwelcome
  00:00:00

Lesson 26: The Future You

 • Lesson 26: The Future You (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz for Lesson 26
 • Lesson 26: The Future You (Video 2)
  00:00:00

Lesson 27: Planning a Family

 • Quiz: Lesson 27 Planning a Family
 • Lesson 27: Planning a Family
  00:00:00

Lesson 28: Home Secrets

 • Quiz for Lesson 28
 • Lesson 28: Home Secrets (Video)
  00:00:00

Lesson 29: What’s Next?

 • Lesson 29: What’s Next (Video 1)
  00:00:00
 • Quiz Lesson 29: What’s Next?
 • Lesson 29: What’s Next (Video 2)
  00:00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Free
Free access this course